Законодавство

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF#w1_4 Закон України Про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text Закон України Про повну загальну середню освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 Закон України Про дошкільну освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text Закон України Про фізичну культуру та спорт

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text Закон України Про культуру

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82#n438 Закон України Про запобігання корупції

Поділитися: